צרו קשר

החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

דואר אלקטרוני: islam-mideast@savion.huji.ac.il
 

טלפון: 02-5881220, 02-5880448
פקס: 02-5883736

מלגות לפוסט-דוקטורט

מלגה ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים

מרץ 6, 2016

משרד המדע מעניק מלגה לשנת הלימודים תשע"ז (2017-2016) לבני מיעוטים, הלומדים או מתכוונים ללמוד לתואר שלישי ולפוסט-דוקטורט בכל התחומים

גובה המלגה לתלמידי תואר שלישי יעמוד על סך של עד 250 אלף ₪ לתקופה של שלוש שנים וגובה המלגה למשתלמים לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 200 אלף ₪ לתקופה של שנתיים.

לחצו כאן לפרטים נוספים