מזכירות החוג

מזכירות החוג: גב' ספיר כהן

חדר: 4406

שעות קבלה:

ימי ראשון 14:30-11:30, ימי שני-חמישי 13:00-10:00

צרו קשר

החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

דואר אלקטרוני: islam-mideast@savion.huji.ac.il
 

טלפון: 02-5881220, 02-5880448
פקס: 02-5883736

על החוג

בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון לומדים וחוקרים את תולדות העמים המוסלמים ותרבותם משחר הופעתו של האסלאם במאה ה- 7 ועד ימינו. החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון הוא החוג הגדול ביותר בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, עדות מוצקה לאיכות ההוראה והמחקר בו ותחומי העניין שהוא מציע לסטודנטים הבאים בשעריו. החוג הוא גם מבין הוותיקים באוניברסיטה העברית, ושורשיו חוזרים כבר לסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, כאשר היה חלק מהמכון ללימודי המזרח (בתמונה משמאל: רשימת קורסים בחוג בשנת הלימוד 1929-1928). מאז ועד ימינו החוג שומר על מסורת מפוארת ודינמית של הוראה ומחקר, בשילוב לימודי השפה הערבית כחלק מובנה מהתוכנית.

 

רשימת קורסים בחוג ללימודי המזרח 1929-1928החוג מציע שורה של מבואות היסטוריים, פוליטיים ותרבותיים על האסלאם ומאמיניו, לצד קורסים ממוקדים המכסים חתך של אזורים גיאוגרפיים ומגוון רחב של נושאים: החל מפוליטיקה, חברה וכלכלה, דרך תרבות חומרית, וכלה בספרות וקולנוע. תוכנית הלימודים של החוג מקנה לסטודנטים ידע איכותי: עיוני ולשוני, כנקודת מוצא להמשך מוצלח של תעסוקה בשירות הציבורי והפרטי או השתלבות בחיים האקדמיים.

 

במסגרת העשרת גוף הידע של הסטודנטים החוג מעודד גישה בין-תחומית ומקיים קשרים הדוקים עם חוגים אחרים בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למדעי החברה, כמו: אסיה, היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, יחב"ל, מדע המדינה, כלכלה, חקר סכסוכים, תקשורת או סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. כל אחד מהחוגים האלה יכול לשמש חוג ראשי לצד החוג שלנו.

 

הלימודים לתואר בוגר בחוג מרוכזים ב-4 תחומים עיקריים: דת, משפט ופילוסופיה; אמנות האסלאם; היסטוריה של העמים המוסלמים בימי-הביניים; והיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון בעת החדשה. אפשרית התמחות בתחום אחד, אך הסטודנטים נדרשים לקחת שיעורים גם בתחומים אחרים, כחלק מיצירת אשכול של ידע והרחבת אופקים.

השפה הערבית היא כלי מרכזי בהכרת תולדות האסלאם והמזרח התיכון, ולכן מהווים שיעורי השפה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. סטודנטים שלמדו ערבית בבית הספר התיכון או במסגרת אחרת קודם כניסתם לאוניברסיטה, ייבחנו בבחינות מיון כדי לקבוע את רמתם (על מועד הבחינה תפורסם הודעה נפרדת). סטודנטים שאינם יודעי ערבית ילמדו במהלך השנתיים הראשונות לתואר רמת מתחילים ומתקדמים. לבעלי פטור מלימודי ערבית ישנה האפשרות ללמוד שפה אחרת מלשונות האזור (פרסית, תורכית). אנו מציעים לסטודנטים חטיבה ללימודי המרחב התרבותי של איראן-תורכיה.

 

במסגרת החוג מתקיימים גם לימודים לתארים מתקדמים, מוסמך ודוקטורט.