פורום מחקר

 

פרום מחקר לתלמידי מוסמך הוא קורס תמטי שמוקדש לנושא מרכזי אחד כדי לאפשר לתלמידים לשמוע מגוון של חוקרים העוסקים בנושא מזוויות וגישות שונות. השנה נעסוק ב"ג'האד העולמי: האם זהו אסלאם?". הופעת הג'האד העולמי, שצמח בשנות ה- 90 של המאה הקודמת, ביטאה הליכה לקצוות של רדיקלים מוסלמים, של ג'האד חוצה גבולות גיאוגרפיים ואתניים, תוך התמקדות במערב ובבעלי בריתו בעולם הערבי והמוסלמי. הג'האד העולמי התפרץ אל עידן הגלובליזציה, שחרף ראייתה כאיום תרבותי על הזהות האסלאמית, הפכה לנכס ואִפשרה ניידות קלה יחסית של אנשים, כספים, ידע טכני והנחיות ממקום למקום. סדרת המפגשים משרטטת קווים לדמותו של הג'האד העולמי מבחינה אידיאולוגית, פוליטית וחברתית, וממקמת אותו בהקשר היסטורי והלכתי במטרה להתחקות אחר ביטויי המשכיות ושינוי בשיח האסלאמי בסוגיות של לחימה, אלימות וראיית האחר.

ההרצאות ניתנות מפי חוקרים שעוסקים בהיבטים שונים של האסלאם המוקדם והמאוחר ובהתבסס על פרי מחקריהם. כבשנים עברו כל מרצה ייתן מראש חומר קריאה לתלמידים (מאמר או פרק מספר). בכל מפגש המרצה ידבר כ- 40-45 דקות ובשאר בזמן תהיינה תגובות של תלמיד או שניים על חומר הקריאה וכן דיון. כל התלמידים יידרשו להגיש תגובה קצרה בכתב לכל חומרי הקריאה. הגשת התגובה היא לפני כל שיעור ולידי פרופ' מאיר חטינה בתיבת הדואר או באימל לפני זמן השיעור. לא תתקבלנה תגובות באיחור.

המפגשים מתקיימים בימי רביעי, 18:00-16:30, בחדר 5318 במדעי הרוח.

מפגשים בסמסטר א'

מפגש ראשון ( 2.11.2016)

מאיר חטינה, האוניברסיטה העברית, מהמסגד לשדה הקרב: שברון מוסד הסמכות באסלאם

מפגש שני (16.11.2016)

איתן אלימי, האוניברסיטה העברית, צמיחתו של אל-קאעדה: עיון ביקורתי במחקר

מפגש שלישי (30.11.2016)

עמיקם נחמני, אוניברסיטת בר אילן, אירופאים ומהגרים מוסלמים: רשמים, תובנות ומסקנות ממחקר בהגירת המונים, 2000 – 2015

מפגש רביעי (14.12.2016)

אלי אלשיך, האוניברסיטה העברית, הג'האד העולמי: עם מי הם מתווכחים ועל מה?

מפגש חמישי (28.12.2016)

יצחק ויסמן, אוניברסיטת חיפה, הסלפיה והג'האד העולמי

מפגש שישי (11.1.2017)

נמרוד הורוביץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קנאים אז והיום

מפגש שביעי (25.1.2017)

אלה לנדאו-טסרון, האוניברסיטה העברית, התמודדות מחקרית עם חומר הלכתי: ניתוח עמדות שרעיות כלפי בלתי-לוחמים

מפגשים בסמסטר ב'

מפגש שמיני (1.3.2017)

אדם הופמן, האוניברסיטה העברית, 'הג'האד התקשורתי' של דאע"ש: התקשורת החדשה והקרב על התודעה

מפגש תשיעי (15.3.2016)

דינה ליסננסקי, אוניברסיטת בר-אילן, הדרך לג'האד בסוריה עוברת דרך אירופה

מפגש עשירי (19.4.2017)

מנחם מרחבי, האוניברסיטה העברית, הג'האד העולמי הסוני ואיראן השיעית

מפגש אחד-עשר (3.5.2017)

מיכאל ברק, המרכז הבינתחומי בהרצליה ואוניברסיטת ת"א, על מסלול התנגשות: הזרם הצופי והסלפיה-ג'האדיה

מפגש שנים-עשר (17.5.2017)

אורי גולדברג, המרכז הבינתחומי בהרצליה, הזמן שנשאר: המשיחיות הביקורתית של דאע״ש

מפגש שלושה-עשר (31.5.2017)

מאיר חטינה, האוניברסיטה העברית, פיגועי ההתאבדות של דאע"ש: פולחן מוות?

מפגש ארבעה-עשר (14.6.2017)

אלי פודה, האוניברסיטה העברית, הג'האד הגלובלי והסדר האזורי

מפגש חמשה-עשר (28.6.2017)

שאול משעל, אוניברסיטת תל אביב, מדינה, קהילה וג׳האד עולמי בעידן האביב הערבי

 

 

  • תלמידי פורום מחקר תשע"ז