מזכירות החוג

מזכירות החוג: גב' ספיר כהן

חדר: 4406

שעות קבלה:

ימי ראשון 14:30-11:30, ימי שני-חמישי 13:00-10:00

צרו קשר

החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

דואר אלקטרוני: islam-mideast@savion.huji.ac.il
 

טלפון: 02-5881220, 02-5880448
פקס: 02-5883736

צרו קשר

כתובת למשלוח דואר:
החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

מזכירות החוג:

גב' ספיר כהן
דואר אלקטרוני: islam-mideast@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5881220, 02-5880448
פקס: 02-5883736

חדר: 4406

שעות קבלה: ימי ראשון 14:30-11:30, ימי שני-חמישי 13:00-10:00