בתר-דוקטורט בתחום היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה