חילופי סטודנטים תשע"ח

נובמבר 24, 2016
חילופי סטודנטים

לאוניברסיטה העברית הסכמי חילופי סטודנטים אוניברסיטאיים עם מוסדות מובילים רבים בעולם ומעניקה לסטודנטים אפשרות להשתתף בתוכניות המוצעות ללימודים בחו"ל

למשך סמסטר או שנה אקדמית, מתוך תפישה שללימודים בחו"ל יש ערך רב הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.

מצ"ב פוסטר ושני  קולות קוראים נפרדים:

 1.  הסכמים בליטראליים

2.  תוכנית ארסמוס +, במימון של האיחוד האירופאי

 אופן הגשה: מידע לגבי אופן ההגשה במסמכים המצורפים.

מועד אחרון להגשת בקשות: 15.12.2016