כתבה בעיתון איטלקי על ספרו החדש של פרופ' מאיר חטינה