מלגה // חוקרים צעירים בכל תחומי המחקר לתקופות ארוכות [גרמניה] דדליין=15.10.16