מלגה לדוקטורט בלימודי המזרח התיכון וצפון אפריקה באוניברסיטת סאסקס