מלגה ע"ש רחל ינאית בן-צבי לתלמידי מחקר הלומדים לתואר שלישי, שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה