מלגה // פוסטדוק, יהודים בעולם הערבי-מוסלמי וספרד בעבר ובהווה [ברלין] דדליין=31.7.16