מלגות לפוסט-דוקטורט

קול קורא להגשת בקשות למלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט

אפריל 7, 2016

צבי ינאי עסק בתחום המדע במשך שנים רבות (במסגרתן, בין היתר, ייסד וערך כתבי עת שעסקו במדע)ואף כיהן כמנכ"ל משרד המדע במשך 4 שנים (1993-1997). בתפקידו כמנכ"ל המשרד, פעל רבות לקידום שילובם של אזרחי ישראל שאינם יהודים וקבלתם לעבודה במסגרת הממשלתית. לפיכך בחר המשרד לקרוא את תכנית המלגות למיעוטים על שמו.

 לאור זאת, מבקש המשרד, במסגרת קול קורא זה, לקבל בקשות של מועמדים למלגות לשנת תשע"ז (2016-2017) לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לבתר-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן.

מלגה ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים

מרץ 6, 2016

משרד המדע מעניק מלגה לשנת הלימודים תשע"ז (2017-2016) לבני מיעוטים, הלומדים או מתכוונים ללמוד לתואר שלישי ולפוסט-דוקטורט בכל התחומים

גובה המלגה לתלמידי תואר שלישי יעמוד על סך של עד 250 אלף ₪ לתקופה של שלוש שנים וגובה המלגה למשתלמים לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 200 אלף ₪ לתקופה של שנתיים.

לחצו כאן לפרטים נוספים