מלגות למוסמך

חילופי סטודנטים

חילופי סטודנטים תשע"ח

נובמבר 24, 2016

לאוניברסיטה העברית הסכמי חילופי סטודנטים אוניברסיטאיים עם מוסדות מובילים רבים בעולם ומעניקה לסטודנטים אפשרות להשתתף בתוכניות המוצעות ללימודים בחו"ל

למשך סמסטר או שנה אקדמית, מתוך תפישה שללימודים בחו"ל יש ערך רב הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.

מצ"ב פוסטר ושני  קולות קוראים נפרדים:

 1.  הסכמים בליטראליים

2.  תוכנית ארסמוס +, במימון של האיחוד האירופאי

קול קורא תשע"ז לפרס ע"ש תא"ל דוד (דודיק) כרמון

נובמבר 24, 2016

מצ"ב קול קורא תשע"ז לפרס ע"ש תא"ל דוד (דודיק) כרמון, ע"ס 10,000 ש"ח

על עבודת מחקר מצטיינת בלימודים לתואר שני או שלישי.

 

רשאים להגיש מועמדותם לפרס כרמון סטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבד.

מועד אחרון להגשת מועמדות לפרס: יום חמישי, 22 בדצמבר, 2016. פרטים נוספים בקובץ המצורף ובאתר מכון דיוויס.