מלגות למוסמך

פרס אביר לתלמידים מצטיינים במוסמך

אפריל 7, 2016

תלמידי תואר שני בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת, המתמחים בתחום המודרני, מוזמנים בזאת להגיש את מועמדותם לפרס/י הצטיינות של החוג. עדיפות תינתן לתלמידים הכותבים עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי ("תזה"). המועמדים מתבקשים להגיש את הפרטים הבאים:

מלגות ותמיכה במחקרים על המזה"ת ודיפלומטיה ממרכז חיים הרצוג

מרץ 29, 2016

מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון ודיפלומטיה שבאוניברסית בן-גוריון מעניק מלגות לתלמידי מחקר.

  • רשאים להגיש בקשה תלמידים לתואר שני ושלישי שהצעת מחקרם אושרה.
  • יש לצרף מכתב פנייה, הצעת מחקר מאושרת בצירוף אישור רשמי, קורות חיים, שתי המלצות (אחת מהן של מנחה העבודה).

יש לשלוח בקשות עד 30.04.2016 לכתובת:
רכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון ודיפלומטיה, אוניברסית בן-גוריון בנגב, באר-שבע, 8410501
דוא"ל: hercen@bgu.ac.il

תשובות צפויות בסוף מאי 2016

מלגות לתלמידי מוסמך מחקרי מצטיינים בבי"ס מנדל

מרץ 15, 2016

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מכריזים על חלוקת מלגות מחיה דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך במסלול המחקרי במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים לשנים תשע"ז-תשע"ח 2017/16–2018/17.

הזוכים יקבלו מלגת מחיה בגובה של ₪24,000 לשנה ופטור משכר לימוד. המלגה מיועדת לסייע לתלמידים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את התואר השני בשנתיים.

מענקי מחקר אישיים וקבוצתיים ממכון דיוויס

מרץ 15, 2016

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס מציע מענקי מחקר אישיים וקבוצתיים לתלמידי מחקר ולחוקרים באוניברסיטה העברית, בעדיפות למחקרים העוסקים בפוליטיקה בינלאומית במובנה הרחב. המענקים הם לשנים תשע"ז-תשע"ח.

המועד האחרון להגשת בקשות הוא יום ראשון, 8 במאי 2016

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות: https://gss.ekmd.huji.ac.il