עמיתים ותלמידים זוכרים את ד"ר עמרי ניר

ינואר 18, 2017

שלום רב,

ביום רביעי, ה-18 בינואר 2017 בין 14:30 עד 16:00 בחדר 3001 בבנין רבין בקמפוס הר-הצופים, ירושלים יתקיים אירוע לציון 30 למותו של ד"ר עמרי ניר. 

בסמסטר ב' מתוכנן יום עיון לזכרו של ד"ר עמרי ניר עם הרצאות בתחומים בהם עסק עמרי ז"ל. פרטים בקרוב.