פוסט דוקטורט במכון יחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס