קול קורא להגשת בקשות למלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט

אפריל 7, 2016

צבי ינאי עסק בתחום המדע במשך שנים רבות (במסגרתן, בין היתר, ייסד וערך כתבי עת שעסקו במדע)ואף כיהן כמנכ"ל משרד המדע במשך 4 שנים (1993-1997). בתפקידו כמנכ"ל המשרד, פעל רבות לקידום שילובם של אזרחי ישראל שאינם יהודים וקבלתם לעבודה במסגרת הממשלתית. לפיכך בחר המשרד לקרוא את תכנית המלגות למיעוטים על שמו.

 לאור זאת, מבקש המשרד, במסגרת קול קורא זה, לקבל בקשות של מועמדים למלגות לשנת תשע"ז (2016-2017) לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לבתר-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן.

הקול קורא פתוח לתלמידי מחקר בכל התחומים.

 תכנית המחקר צריכה לכלול מחקר מדעי בעל היתכנות יישומית.

תינתן עדיפות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לבתר דוקטורט, שתכנית המחקר שלהם מתבצעת בשיתוף פעולה עם חוקרים ממרכזי המחקר והפיתוח, הנתמכים ע"י משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל  (ראה סעיף ו'(3) – אמות המידה).

גובה המלגה לתלמידי תואר שלישי יעמוד על סך של עד 250 אלף ₪ לתקופה של שלוש שנים וגובה המלגה למשתלמים לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 200 אלף ₪ לתקופה של שנתיים.

 לקול קורא המלא, למידע ולפרטים נוספים יש להוריד ולעיין במסמכים הנמצאים באתר:

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/CallYanai2016.aspx