קול קורא תשע"ז לפרס ע"ש תא"ל דוד (דודיק) כרמון

נובמבר 24, 2016

מצ"ב קול קורא תשע"ז לפרס ע"ש תא"ל דוד (דודיק) כרמון, ע"ס 10,000 ש"ח

על עבודת מחקר מצטיינת בלימודים לתואר שני או שלישי.

 

רשאים להגיש מועמדותם לפרס כרמון סטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבד.

מועד אחרון להגשת מועמדות לפרס: יום חמישי, 22 בדצמבר, 2016. פרטים נוספים בקובץ המצורף ובאתר מכון דיוויס.