ראיון עם פרופ' מאיר חטינה במוסף "הארץ" על רעיון ההקרבה באסלאם המודרני