ראיון עם פרופ' מאיר חטינה בעקבות פרסום ספרו "מגע המוות" על הקרבה עצמית באסלאם