מר אופיר חיים

אופיר חיים
נושא הדוקטורט: פרשנות המקרא בפרסית-יהודית קדומה (המאות ה-12-11)
מנחים: פרופ' שאול שקד, ד"ר יוליה רובנוביץ'