מר אייל לוין

אייל לוין
עוזר הוראה
חדר 6109. שעות קבלה: ימי ה', 12:00-11:00, בתיאום מראש בדוא"ל

סיים תואר בוגר בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. בימים אלה משלים את לימודיו לתואר מוסמך בחוג.