מר אלעד גלעדי

אלעד גלעדי

נושא הדוקטורט: יחסי חברה-מדינה בערב הסעודית המודרנית בראי הרומאנים הסעודים (2010-1980)

מנחים: פרופ' אלי פודה, פרופ' פרומה זקס ופרופ' מחמד אל-עטאונה

מידע נוסף: מתרגל בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת