תואר דוקטור

דוד גוברין

ד"ר דוד גוברין

נושא הדוקטורט: השיח הליברלי החדש על רפורמות ודמוקרטיזציה במדינות המשרק הערבי: 2005-1990

מנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' מאיר חטינה

שנת סיום: 2012

מידע נוסף: חוקר במכון טרון באוניברסיטה העברית ועובד משרד החוץ. ב-2015 פרסם ספר על: "The Journey to the Arab Spring". ב-2016 מונה לשגריר ישראל במצרים

נמרוד גורן

ד"ר נמרוד גורן

נושא הדוקטורט: תפקידם של תמריצים חיצוניים בקידום שלום: המקרים של ישראל ושל תורכיה

מנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' דניאל בר-טל

שנת סיום: 2010

מידע נוסף: ראש מכון מיתווים - המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה העברית ובתכנית מוסמך באנגלית בתחום לימודי האסלאם והמזה"ת בית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית.

תאופיק דעאדלה

ד"ר תאופיק דעאדלה

נושא הדוקטורט: שפת הציור של אסכולת הראת המאוחרת: איורים לח'מסה של נ'טאמי

מנחים: פרופ' רחל מילשטיין

שנת סיום: 2013

מידע נוסף: מרצה בכיר בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה העברית

גדעון וינדקר

ד"ר גדעון וינדקר

נושא הדוקטורט: בין כרבלא, ג'בל אמיל וירושלים: תפיסות שיעיות לבנוניות על יהודים וציונות והשפעתן על הסכסוך הישראלי-ערבי (2009-1909)

מנחים: פרופ' משה מעוז

שנת סיום: 2010

אורנה כהן

ד"ר אורנה כהן

נושא הדוקטורט: חברי-כנסת ערבים במפלגות ציוניות וברשימות לוויין, 1988-1948: בחינת השתלבותו של מיעוט לאומי במערכת הפוליטית הישראלית

מנחים: פרופ' משה מעוז ופרופ' יצחק רייטר

שנת סיום: 2011

לימור לביא

ד"ר לימור לביא

נושא הדוקטורט: יחסי דת-מדינה במצרים: התפתחות תפיסת "המדינה האזרחית" בשיח האינטלקטואלי המצרי בין השנים 2012-1900

מנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' רמי גינת

שנת סיום: 2015

דינה ליסננסקי

ד"ר דינה ליסננסקי

נושא הדוקטורט: דעוה אסלאמית באירופה: צרפת ואיטליה כמקרי בוחן

מנחים: פרופ' מאיר חטינה ופרופ' עמיקם נחמני

שנת סיום: 2015

מידע נוסף: מרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר-אילן; יועצת לענייני טרור במשרדי ממשלה ולחברות פרטיות. 

דר' ליסננסקי חוקרת זהות אסלאמית באירופה, תנועות אסלאמיות קיצוניות באירופה ובמזרח התיכון, וחברות מוסלמיות במרחבים רב תרבותיים. לד'r ליסננסקי פרסומים בנושא האסלאם באירופה ומוסלמים במרחבים רב-תרבותיים.  מאמרה האחרון "From Dawa in Europe to European Dawa" צפוי לצאת בתוך קובץ מאמרים "Modern Dawa" בהוצאת אוקספורד השנה. 

בלהה מור

ד"ר בלהה מור

נושא הדוקטורט: בין קוסמוגרפיה לרפואה עממית: איורים לנפלאות הבריאה מאת טוסי במאה הט"ז

מנחים: פרופ' רחל מילשטיין

שנת סיום: 2011

מידע נוסף: מרצה באוניברסיטת חיפה

אמיר מזור

ד"ר אמיר מזור

נושא הדוקטורט: המנצ'וריה בסולטאנות הממלוכית (1310-1290): סוגיות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות

מנחים: פרופ' ראובן עמיתי

שנת סיום: 2013

מידע נוסף: מרצה באוניברסיטת בר-אילן

חיים ניסים

ד"ר חיים ניסים

נושא הדוקטורט: ההיסטוריוגרפיה של סוריה בשלהי התקופה הממלוכית וראשית התקופה העות'מאנית: חיבוריו ההיסטוריים של שמס אל-דין בן טולון

מנחים: פרופ' ראובן עמיתי ופרופ' מיכאל וינטר

שנת סיום: 2013

מידע נוסף: מרצה באוניברסיטה הפתוחה

לילה עבד רבו

ד"ר לילה עבד רבו

נושא הדוקטורט: שיח נשים מוסלמיות בבית הדין השרעיים בירושלים ובטייבה

מנחים: פרופ' רות רודד ופרופ' רינה בוגוש

שנת סיום: 2010

עומר עבד רבו

ד"ר עומר עבד רבו

נושא הדוקטורט: ירושלים בתקופה הפאטמית: אספקטים ארכיאולוגיים והיסטוריים

מנחים: פרופ' עמיקם אלעד ופרופ' בועז אדריאן

שנת סיום: 2013

אליהו שטרן

ד"ר אליהו שטרן

נושא הדוקטורט: ההגנה מפני החטא בתפיסתו של אלקשירי

מנחים: פרופ' איתן קולברג

שנת סיום: 2010

מידע נוסף: מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה העברית

חנה שמש

ד"ר חנה שמש

נושא הדוקטורט: עיצוב הזיכרון בספריה הלימודי בהיסטוריה לבתי-הספר הערביים במדינת ישראל

מנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' דן פורת

שנת סיום: 2010

טל שנהב

ד"ר טל שנהב

נושא הדוקטורט: מסרים חברתיים ומגדריים בתוכניות אולפן הבוקר בערוצי הטלוויזיה הממלכתיים של ירדן, סעודיה, ותוניסיה בין 2008-2005

מנחים: פרופ' רות רודד ופרופ' אסתר שלי-ניומן

שנת סיום: 2011