מר חד'ר סלאמה

חד'ר סלאמה

נושא הדוקטורט: בית הדין השרעי בירושלים במאה ה-16: פעילות, מבנה, תפקוד

מנחים: פרופ' אמנון כהן ופרופ' אייל ג'יניאו