מר נדב סולומונוביץ'

נדב סולומונוביץ'

נושא הדוקטורט: ייצוג וזיכרון המעורבות התורכית במלחמת קוריאה (1953-1950)  בתרבות ובחברה התורכית

מנחה: פרופ' אייל ג'יניאו, ד"ר אומוט אוזר

מידע נוסף: מורה להדרכה מתודולוגית בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת