דוקטורנטים שלב ב'

שי שיר

מר שי שיר

נושא הדוקטורט: מעוצרות פגאניות לשליטות מסלמיות: נשים תורכו-מונגוליות בראש ממלכות במרכז אסיה ובאיראן במאות ה-13 וה-14

עמי-מנשה שרגר

מר עמי-מנשה שרגר

נושא הדוקטורט: מסעו של בהאא אללה לכורדיסתאן 1856-1854, כתביו המיסטיים הראשונים וההשפעות עליהם

מנחה: פרופ' משה שרון

מידע נוסף: מורה להדרכה מתודולוגית בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת