מר עפר אפרתי

עפר אפרתי

נושא הדוקטורט: מלומדים ומרכזי השכלה בטבריה בירת מחוז אלארדן בתקופה המוסלמית הקדומה (1099-634)

מנחים: פרופ' עמיקם אלעד

מידע נוסף: רכז לימודי ערבית בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת ומדריך דידקטי