גבי פאר-לי פירו

פאר-לי פירו
יועצת כללית של מדעי הרוח

פאר-לי מתווכת בין התלמיד לבין רשויות השונות בפקולטה למדעי הרוח, דיקנט הסטודנטים וגורמים נוספים.