גב' תגריד קעדאן

תגריד קעדאן

נושא הדוקטורט: פעילותה והשפעתה של תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י) בשנים 1966-1948

מנחים: ד"ר ליאת קוזמא וד"ר עידו שחר