מחקר ופעילות

פעילות החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון שזורה גם עם פעילויות נוספות בשדה האקדמי והציבורי. מאז 1949 חברי החוג לדורותיהם שימשו עורכים של כתב העת "המזרח החדש" שיצא לאור בירושלים על-ידי הוצאת מאגנס באוניברסיטה העברית. "המזרח החדש" עוסק בהיבטים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים של המרחב הערבי והאסלאמי במגוון של דיסציפלינות ונותר עד היום כתב העת החשוב ביותר של המזרחנות הישראלית.

 

לימודים תורכיים

הפורום ללימודים תורכיים במכון ללימודי אסיה ואפריקה נוסד בשנת 2000 על-ידי פרופ' ראובן עמיתי. מאז 2002 מכהן בו פרופ' אייל ג'יניאו. מטרת הפורום לקדם פעילות אקדמית הקשורה לרפובליקה התורכית וללימודים עות'מאניים, וזאת במסגרת החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת. הפורום מארגן כנסים ומושבים בנושאים הקשורים ללימודים תורכיים, הזמנת מרצים אורחים מתורכיה וכן חלוקת מלגות לתלמידים מתקדמים שעוסקים בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של הפורום.

חילופי סטודנטים לאוניברסיטת קדיר בתורכיה, תשע"ז

 

המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון

בשנת 2004 הוקם באוניברסיטה העברית המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון, שעד מהרה הפך לגורם אקדמי בעל שם בתחומי האסלאם והמזרח התיכון. פעילותו של מרכז לבציון עשירה במיוחד, ומקיפה נושאים כמו מחשבה ופרקטיקה דתית, תרבות חומרית ואינטלקטואלית, פוליטיקה חברה וכלכלה למן המאה ה-7 ועד היום, בעולם הערבי, באפריקה, ואף במערב. המרכז מארגן קבוצות מחקר, כנסים והרצאות מעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים ומעודד דיאלוג בין חוקרים בתחום לימודי האסלאם לבין עמיתים מתחומים אחרים. בזכות מרכז לבציון הצלחנו להרחיב את הפעילות האקדמית והתרבותית של החוג, החל מארגון כנסים אקדמיים וכלה במופעם תרבותיים וימי עיון לציבור האקדמי ולקהל הרחב.

 

לימודי איראן

הפעילות בתחום לימודי איראן מתקיימת במסגרות מחקריות שונות ומרוכזת על ידי ד”ר יוליה רובנוביץ'. בשנת 2007 הוקם החוג המחקרי בלימודים איראניים לזכרה של ד"ר שרה (סרור) סורודי (2002-1938). במסגרת החוג המחקר נערכות הרצאות דו-חודשיות על-ידי מרצים אורחים בנושאים מגוונים אשר מקיפים סוגיות תרבותיות-חברתיות, ספרות, דתות ולשונות איראניות מהתקופה הטרום-אסלאמית ועד איראן המודרנית.

בשנת 2013, במסגרת המכון ללימודי אסיה ואפריקה, נוסד המרכז לחקר לימודים איראניים ואיראניים-יהודיים ע"ש פרופ' אמנון נצר (1934 – 2008). מרכז זה נתמך על ידי קרן הידידות Amnon Netzer Center for Iranian Jewish History and Heritage היושבת בלוס-אנג'לס, קליפורניה. בזכות תרומותיה הנדיבות של קרן ידידות זו הוקם חדר סמינרים לזכרו של פרופסור אמנון נצר בספריה למדעי הרוח והחברה בקמפוס הר הצופים. חדר זה המצויד במיטב אמצעי ההוראה, משמש הן להעברת שעורים והן לקיום הרצאות, רובן בעלות זיקה לתחום לימודי איראן.

בנוסף, מעניקה הקרן מלגות המיועדות לחקר תולדות יהודי איראן ומורשתם, לעידוד תלמידים מצטיינים וכן לטובת השלמת מחקריו של אמנון נצר והוצאתם לאור. כמו כן, לרשותה של המגמה ללימודי איראן עומדות מספר קרנות שהוקמו תודות לנדיבות תורמים מקרב הקהילה היהודית האיראנית בארץ ובעולם. מטרת קרנות אלה טיפוח לימודי איראן ומורשת הקהילה היהודית בה באמצעות מתן מלגות.

השקת חדר סמינר בספריית רוח וחברה ע"ש בלומפילד על שמו של פרופ' אמנון נצר ז"ל

 

מכון טרומן

מכון טרומן לחקר השלום מייחד את פעילותו לקידום השלום ולטיפוח שיתוף הפעולה במזרח התיכון ובין מדינות בעולם. המכון פועל באמצעות תמיכה במחקרים, כינוסים וסמינרים; בהענקת מלגות לחוקרים מקומיים ואורחים והידוק שיתופי הפעולה עם מכונים דומים בעולם. המכון פותח את כנסיו לציבור הרחב ועוסק בפעילויות ופרויקטים מיוחדים בנושאי ישראל והמזרח התיכון.

להשגת יעדים אלה פועל מכון טרומן בתחומים הבאים:

  • מחקרים בנושאי המזרח-התיכון, בדגש על יחסי ישראל-פלסטין.
  • קידום השלום, שיתוף הפעולה והרווחה באזור.
  • עידוד תכניות מחקר משותפות לערבים וישראלים.
  • תמיכה במחקרים הקשורים לאפריקה, אסיה, אמריקה הלטינית והעולם הלא-אירופי. וזאת במטרה להגיע להבנה טובה יותר של שורשי העימותים באזורים אלה והאפשרויות ליישב אותם.

היחידה למזרח התיכון היא הגדולה ביותר במכון טרומן. ביחידה ישנם חוקרים צעירים וותיקים שמתמחים בנושאים שונים, כגון: פוליטיקה, כלכלה, חברה, אידיאולוגיה, תרבות, היסטוריה אז והיום, יחסי יהודים-מוסלמים לאורך הדורות במזה"ת וגם בצפון ואפריקה.

מכון טרומן מציע מלגות ופרסים לתלמידים מתקדמים העוסקים בנושאים של המרכז. כמו כן, במכון מתקיימות הרצאות ואירועים.

למידע נוסף: http://truman.huji.ac.il/?cmd=research.42