מה אפשר לעשות עם התואר?

תוכנית הלימודים של החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת מקנה לסטודנטים ידע איכותי כנקודת מוצא להמשך מוצלח של תעסוקה בשירות הציבורי והפרטי.

אפשרויות תעסוקה לבוגרים כוללות עבודה במשרדי הממשלה וזרועות הביטחון, וכן במכוני מחקר ובכלי התקשורת. כמו כן, תלמידי החוג יכולים להוציא תעודת הוראה תוך כדי הלימודים ולהשתלב בתחום החינוך לאחר השלמת התואר.

בוגרי המחלקה אף יכולים להשתלב בעולם האקדמי ולהמשיך ללימודים לתארים מתקדמים - תואר מוסמך ותואר דוקטור.

אתם מוזמנים לעיין בפרק בוגרי החוג באתר ולהתרשם כיצד השתלבו הבוגרים בעולם האקדמיה, בפוליטיקה, בארגוני המגזר השלישי ועוד.