לימודי ערבית בחוג

תוכנית הלימודים

המטרה אותה אנו רוצים להשיג היא קריאת טקסטים ברבדים שונים של השפה הספרותית בעיקר בעזרת מילון. אנו חותרים להגיע לרמה גבוהה של קריאת טקסט מודרני במהלך השנתיים הראשונות של הלימוד. בקורס הטקסטואלי, במהלך השנה השלישית, נחשוף את התלמיד גם לרבדים אחרים של השפה (ספרות מודרנית וערבית קלאסית).

מטרה זו של הוראה דינמית תושג על-ידי לימוד הערבית כשפת תקשורת (כתובה, נשמעת) הרחבת ניכרת של אוצר המילים של התלמיד בד בבד עם לימוד בסיס הדקדוק והתחביר. הגברת תהליך אסטרטגיות הקריאה תחל כבר מהשנה הראשונה ללימודים.

 

מטרות הלימוד

  • קריאה אינטנסיבית באופן מודרג בעזרת מילון.
  • הגדלת אוצר המילים האקטיבי והפסיבי של התלמידים, בעיקר בלשון התקשורת המודרנית.
  • מהמחצית השנייה של השנה הראשונה מרבית הנושאים הדקדוקיים והתחביריים יילמדו מתוך טקסטים בלבד.
  • התרגול של הנושאים הנלמדים יהיה אקטיבי בשלב הלימוד הראשוני בלבד ובשלב מתקדם יעבור לזיהוי התופעה הדקדוקית בלבד (בבחינות סוף השנה התלמיד יתבקש לזהות את התופעה התחבירית ולא לגלגל משפטים בנושאים תחביריים באופן פעיל).
  • בשנה הראשונה התלמיד יתבקש ללמוד את מערכת הפועל על בנייניה.
  • בשנה השנייה דגש רב יושם על מיומנות הקריאה והתרגום / הבנת הטקסט.
  • במהלך השנתיים של לימודי שפה ייחשפו התלמידים באמצעים הטכנולוגיים הקיימים בכיתות ובמעבדות הלשון גם לחומרים אודיו-ויזואליים.
  • בסיום התואר ירכשו התלמידים מיומנויות תקשורת שונות, כולל האזנה, היכרות ושליטה באמצעי התקשורת.

 

מבנה הלימודים

 

בשנה הראשונה ילמדו התלמידים את הקורס "ערבית למתחילים" וכבר בסוף השנה ירכשו מיומנות בהבנת הנקרא של טקסט בערבית ספרותית באמצעות מילון. בשנה השנייה ילמדו התלמידים את הקורס "ערבית למתקדמים", ובסופה התלמידים ידעו את הנושאים העיקריים בתחום הפועל והתחביר, שיאפשרו להם לקרוא טקסטים מתקדמים בערבית ספרותית.

בשנה השלישית ילמדו התלמידים קורס טקסטואלי המיועד לתלמידים שסיימו את הקורס ערבית למתקדמים. מטרת הקורס קריאה בטקסטים בלשון התקשורת  לצד טקסטים מגוונים העוסקים בנושאי חברה, כלכלה, פוליטיקה,  וכד'

 

תוכנית הלימודים

ערבית למתחילים (שנה ראשונה)

יעדי הקורס הם מתן כלים בסיסיים בתחום הדקדוק, התחביר ואוצר המילים מלשון התקשורת המודרנית. הקורס עוסק בלימוד בסיסי של המורפולוגיה והתחביר של הערבית הספרותית המודרנית.

נושאי הלימוד:

התלמידים לומדים בשנה הראשונה מאות רבות של מילים בסיסיות באופן אקטיבי (תרגום מעברית לערבית) ובאופן פסיבי (תרגום מערבית לעברית). התלמידים לומדים מבנים בסיסיים בתחום המורפולוגיה (כינויי הגוף, כינויי הקניין, נטיית מליות היחס, כינויי הרמז לקרוב ולרחוק, כינויי הפעול, קטגוריות של שמות ממין נקבה, ריבוי שאינו מציין בני אדם, יוד ההתייחסות  וכו'), הריבוי השלם של הזכר, ערך היתרון וההפלגה, מספר יסודי ומספר סודר עד עשר, הזוגי בשם.

בתחום התחביר התלמידים לומדים את מבנה המשפט הפשוט ומבנה משפט הזיקה, ניקוד סופי של השם המיודע והלא מיודע, חריגים בניקוד הסופי: מחוסרי התנווין במשקלים הרווחים והשינויים החלים בריבוי שלם נקבה, מבנה משפטי إن;

בתחום הפועל התלמידים לומדים את נטיות הפועל בבניינים 10-1 (לא כולל בניין תשיעי)  עבר, עתיד, ציווי, צורות בינוני ומצדר, חילופי אותיות בבניין השמיני, הטיית הפועל החסר בבניין ראשון בעבר, עתיד וציווי של הגזרות: פ"ו, ע"ו, ובשלושת הפעלים: أكل, أخذ, أمر. גזרת ל"י בעבר, ובעתיד בגופים המסתיימים בל' הפועל, עתיד מקוצר.

במהלך המחצית השנייה התלמידים לומדים להשתמש במילון ערבי עברי לצורך תרגום של קטעים פשוטים; נרחיב את העיסוק באסטרטגיות הבנת הקריאה בטקסטים פשוטים מלשון התקשורת.

ערבית למתקדמים (שנה שנייה)

יעדי הקורס הם לימוד נושאים מתקדמים בתחום הדקדוק והתחביר, העשרת אוצר המילים של התלמיד וקידום יכולותיו להתמודד עם טקסטים בלשון התקשורת הערבית.

התלמידים לומדים בשנה זו מאות רבות של מילים נוספות הלקוחות בעיקר מלשון העיתונות ובמסגרת של קריאת טקסטים. בשנה זו נקרא בעיקר טקסטים באופן מודרג. הטקסטים נאספים מעיתונים, מאתרי חדשות אלקטרוניים, מאמרי דעה, בלוגים ועוד, על מנת שספרי הלימוד הקיימים לא יהוו חסם בפני השגת היעדים ובפני יישום של שיטות לימוד חדשות ועדכניות בעלות תכנים רלוונטיים לתלמידים.