הדגש בלימודי איראן או תורכיה

 

הדגש לימודי איראן

תכנית הלימודים תורכב בהתייעצות עם יועץ התחום. תלמידים ילמדו יסודות של פרסית בהיקף 46 נ"ז. בשנים ב'-ג' יש ללמוד לפחות 2 נ"ז קורסים טקסטואליים קלאסיים ומודרניים. בנוסף, תלמידים ישתתפו בסמינריונים ובקורסי בחירה על תולדות איראן ומרכז אסיה ותרבותן מהתקופה הקדם-אסלאמית עד ימינו.

תלמידים שאינם בעלי ידע מוקדם בערבית, ילמדו בנוסף בשנה א' "ערבית למתחילים" בהיקף 48 נ"ז. כמו כן ילמדו במהלך התואר קורסי בחירה בהיקף של 1 נ"ז ו-8 נ"ז של קורס טקסטואלי.

 

הדגש לימודי תורכיה

תכנית הלימודים תורכב בהתייעצות עם יועץ התחום. התלמידים ילמדו תורכית בהיקף 46 נ"ז. בשנה ב' או בשנה ג' ילמדו סמינריון הקשור לתחום התורכי או העות'מאני. בשנה ג' יילמד תרגיל בהיקף 1 נ"ז בקורסים טקסטואליים בתחום השפה התורכית, בהתאם לתכנית החוג. הקורס פתוח רק לבעלי פטור מלא מערבית. תלמידים שאינם בעלי ידע מוקדם בערבית ילמדו בשנה א' "ערבית למתחילים" בהיקף 48 נ"ז.
תלמידים המבקשים להמשיך ללימודי מוסמך ויבחרו להתמקד בתחום האימפריה העות'מאנית יהיו חייבים להשלים גם את הקורס "ערבית למתקדמים".