פרופ' משה מעוז על השמדת הכור הסורי בתקיפת חיל האוויר בראיון בערוץ הכנסת בתכנית אולפן פתוח