קול קורא למלגת הצטיינות ע"ש ג'ורג' ל' מוסה-דוקטורט