קול קורא לתכנית אוניברסיטאית למלגות בתר-דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות תש"פ (2019-2020)