מר אביאל אסטנובסקי

מתרגל בקורס 38124- מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק א'
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
aviel.astanovsky@mail.huji.ac.il