פרופ' אברהם סלע

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
avraham.sela@mail.huji.ac.il