מר אודי מוסט

מר
אודי
מוסט

נושא עבודת הדוקטורט: עיצובו מחדש של הזיכרון הקולקטיבי המוסלמי ביחס לאימפריה העות'מאנית

מנחה: פרופ' אייל ג'יניאו