אופיר חיים

אופיר חיים
תחום התמחות: תזה על "תעודות משפטיות ומכתבים אישיים בלשון הפרסית-יהודית הקדומה והפרסית החדשה הקדומה מח'ראסאן בתקופה האסלאמית"
שנת סיום לימודים: 2014

כיום אני דוקטורנט בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת. הדוקטורט שלי עוסק בפרשנות המקרא הפרסית-היהודית המתוארכת למאות ה-12-11. מגוון הקורסים הרחב העוסקים באיראן ובשפה הפרסית חשפו אותי לתחום חקר יהודי המרחב האיראני והעניקו לי את הכלים המתאימים לכתיבת עבודת הדוקטור.