ד"ר אורנה כהן

אורנה כהן

נושא הדוקטורט: חברי-כנסת ערבים במפלגות ציוניות וברשימות לוויין, 1988-1948: בחינת השתלבותו של מיעוט לאומי במערכת הפוליטית הישראלית

מנחים: פרופ' משה מעוז ופרופ' יצחק רייטר

שנת סיום: 2011