מר אור אמיר

מרצה- מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק א'- תוכנית חבצלות
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
Or.Amir1@mail.huji.ac.il