מר אילן ארונין

אילן ארונין
מורה לכתיבה אקדמית ועיונית
מתרגל בקורס 38124- מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק א'
שעת קבלה: ימי ראשון, 12:30 - 14:00 חדר 6713