גב' אליענה קסלר

מורה לפרסית
חדר 5315. שעות קבלה: יום א' 13:00-14:00
eliana.kessler@mail.huji.ac.il