ד"ר אלישבע מכליס

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
Elisheva.Machlis@mail.huji.ac.il