מר אלעד גלעדי

נושא עבודת הדוקטורט: יחסי חברה-מדינה בערב הסעודית המודרנית בראי הרומנים הסעודיים (1980-2010

מנחים: פרופ' אלי פודה, פרופ' פרומה זקס (אוני' חיפה) וד"ר מחמד אל-עטאונה (אוני' בן גוריון)

תחומי עניין: היסטוריה תרבותית וחברתית של סעודיה, מגדר, ספרות סעודית ומצרית, מצרים המודרנית, תקשורת מצרית ותרבות  פופולרית בעולם העברי (בדגש על קומיקס ורומנים גרפיים). מורה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה העברית ומכהן כעמית מחקר במכון לחקר התקשורת במזה"ת (MEMRI)