מר אלעד גלעדי

אלעד גלעדי
עוזר הוראה
חדר 5316. שעות קבלה בתיאום מראש בדוא"ל

דוקטורנט בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת. כותב את עבודת הדוקטורט על יחסי חברה-מדינה בערב הסעודית המודרנית בראי הרומאנים הסעודים (2010-1980)בהנחייתם של פרופ' אלי פודה, פרופ' פרומה זקס ופרופ' מחמד אל-עטאונה.