גב' אראלה הנדלר-בלום

מתרגלת בקורס 38123- מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק א' לתלמידי חבצלות
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
arella.bloom@mail.huji.ac.il