מר אריאל בן-דור

מתרגל בקורס מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק ב'
ariel.ben-dor@mail.huji.ac.il